Het formeren van je adviesteam: het kiezen van de juiste bedrijfsadviseur

//Het formeren van je adviesteam: het kiezen van de juiste bedrijfsadviseur
Bedrijf

De ontwikkeling van organisaties, of het nu om MKB of multinationals gaat, nemen exponentiele vormen aan. Een succesvolle organisatie speelt daarom zeer flexibel in op het economische ‘ecosysteem’ waarin zij voortbeweegt. Bedrijfsadviseurs zijn daarbij onontbeerlijk, maar het is wel van belang te weten welke bedrijfsadviseur u aantrekt voor welk vraagstuk. Daarom zal in dit artikel nader worden ingegaan op hoe men de juiste bedrijfsadviseur kan selecteren.

 

De ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundigen zijn vaak de pioniers op een bepaald organisatorisch ontwikkelingsgebied en brengen een zekere mate van ervaring met zich mee. Wanneer u bijvoorbeeld probeert om uw beleid zoveel af te stemmen op het duurzaam ondernemen, zult u waarschijnlijk moeten terugvallen op de ervaringsdeskundige die dergelijk beleid geïmplementeerd heeft. Er bestaan namelijk nog geen wetenschappelijke effectstudies naar de resultaten die dat oplevert. De economie voorspelt echter duidelijk dat consumenten steeds meer willen over hoe hun producten worden gefabriceerd en waar. De ethische eisen en milieueisen die aan producten worden gesteld, worden steeds groter en het is onverstandig om te wachten totdat wetenschappelijk onderzoek dat achteraf aantoont.

 

De wetenschapper

De wetenschapper heeft vaak een universitaire studie gevolgd en beschikt derhalve over een uitgebreid kennisbestand over welk beleid wel en niet effectief gebleken is en onder welke voorwaarden. Vaak zie je hier ook een prettige samensmelting van wetenschappelijk kennis en bedrijfsmatige ervaring. Denk bijvoorbeeld aan de bestuurskundige die langere tijd CEO is geweest van een middelgrote onderneming of bestuurskundige ervaring heeft opgedaan bij de overheid. Human Resources-beleid wordt vaak uitgevoerd door HRM-adviseurs, die weer worden geadviseerd voor HR-psychologen of ‘bedrijfspsychologen’. Bedrijfspsychologen zijn wetenschappers die goed ingeschakeld kunnen worden als het gaat om het vinden van de juiste man de voor juiste functie. Intelligentie, persoonlijkheid en gedrag blijken zowel in de cijfers als in de praktijk het succes in een functie te voorspellen. Psychologen maken daarbij gebruik van wetenschappelijke methodes (bv. normgroepvergelijkingen) om zaken als intelligentie en persoonlijkheid vast stellen. Wat dit precies kan betekenen in een specifieke functie in uw specifieke bedrijf, is echter een lastigere opgave, die specialisme vereist van daartoe opgeleide deskundigen.

 

De strategische sparring partner

Of u nu kiest voor de ervaringsdeskundige of voor de wetenschapper: beiden kunnen zij een verschillende inbreng bieden. In veel gevallen wordt van bedrijfsadviseurs echter meer gevraagd dan het geven van gedegen en onafhankelijk advies. Vaak wordt van een adviseur ook gevraagd om zichzelf actief in te zetten om belangrijke organisatiedoelen te bereiken. In sommige gevallen kan dit betekenen dat de adviseur een persoonlijke coach en sparring partner wordt voor de directie of als mede-onderhandelaar optreedt in overname-procedures. De persoonlijke click en deskundigheid (of dit uit ervaring, opleiding of een combinatie komt) zijn dan van belang. Er ontstaat dan immers een belangrijke vertrouwensrelatie. Veel mensen die in de publieke sector of in de bedrijfssector een belangrijke rol hebben gespeeld in het verleden, leggen zich nu fulltime toe op dit werk. Daarbij kan gedacht worden aan ex-policiti of ex-CEO’s, zoals Pieter de Vries.