Wanneer mag je wel en geen herrie maken?

//Wanneer mag je wel en geen herrie maken?

Iedereen heeft een ander beeld van wat herrie is. De één spreekt al over geluidsoverlast als de buurman eens in de paar maanden een boormachine tegen de muur zet terwijl de ander daar geen enkel probleem mee heeft. Feitelijk is geluidsoverlast niets meer of minder dan een hard geluid dat langdurig klinkt en een bepaald aantal decibel overschrijdt. Geluidsoverlast is ook niet toegestaan en daar zijn ook duidelijke regels voor opgesteld. In dit blog vertellen we daar meer over.

De richtlijnen

Vanaf hoe laat mag je lawaai maken? Er zijn duidelijke spelregels opgesteld over wanneer je wel en geen herrie mag maken. Tussen 7:00 ‘s ochtends en 18:00 ‘s middags mag je niet meer dan 70 dB aan geluid produceren. Terwijl dat tussen 18:00 ‘s middags en 23:00 ‘s avonds nog maar 65 dB is. Logischerwijs mag je ‘s nachts, tussen 23:00 ‘s avonds en 07:00 ‘s ochtends het minste lawaai maken. Namelijk 60 dB. Laten we er iets duidelijker in zijn. 70 dB staat gelijk aan bijvoorbeeld het geluid van een stofzuiger of een huishoudelijk apparaat. 75 dB staat al gelijk aan regulier stadslawaai. Tussen de 60 en 70 dB praat je over normale conversaties. 60 tot 70 dB valt onder matig geluid. Toch kunnen deze zaken geluidsoverlast veroorzaken.

Het voorbeeld

We geven een voorbeeld. Over de buurman en zijn boormachine waar we het al eerder over hebben gehad. Een boormachine kan al snel een 70 tot 80 dB aan geluid produceren, maar jouw buurman mag dus tussen 7:00 en 18:00 best wel een gaatje boren. Dat is geen geluidsoverlast. Het wordt een ander verhaal als hij non-stop met zijn boormachine aan de slag gaat en het geluid alleen maar toeneemt. Dan praat je wel over geluidsoverlast. En dan kun je er ook iets aan doen. Door bijvoorbeeld met je buurman in gesprek te gaan over het geluidsoverlast dat hij veroorzaakt. En als dat niet lukt kun je nog altijd een klacht indienen bij de verhuurder.

Hoofdpijndossier voor verhuurders

Geluidsoverlast is een hoofdpijndossier voor verhuurders, want buren klagen non-stop over buren die hun tot last zijn. In een aantal gevallen zijn de klachten terecht en moet je als verhuurder optreden. Dat geen pretje is. Anderzijds krijg je als verhuurder ook te maken met klachten die onterecht zijn. Dan moet je de klagende huurder gaan vertellen dat er niets tegen te doen is. Met het risico dat je niet alleen een onplezierig gesprek hebt, maar dat die huurder zijn biezen pakt. En laat het nou net een betrouwbare en nette huurder zijn die je het liefst wilt behouden. 

Hoe pak je het aan?

Allereerst is het voor verhuurders belangrijk om het huisreglement duidelijke regels op te stellen met betrekking tot geluidsoverlast. Wat mag wel en wat mag niet en op welke tijdstippen mag je meer geluid maken dan op andere tijdstippen. Je huurders hebben hier zich aan te houden. Wanneer huurders zich er niet aan houden kun je actie ondernemen. Hetzij door een goed gesprek met de huurder te voeren en een waarschuwing te geven of in extremis het huurcontract met de veroorzaker van geluidsoverlast te ontbinden. 

Schakel hulp in

Maar je kunt niet op basis van een klacht of een aantal klachten iemand zijn huis uitzetten. Stel dat de buren een hekel aan elkaar hebben en valse klachten gaat indienen? Dat zou niet fair zijn. Als verhuurder moet je zeker van je zaak zijn en haast de enige methode om er zeker van te zijn dat je spreekt over geluidsoverlast is om een professional in te schakelen. Die met professionele apparatuur de nodige metingen verricht en een rapport opstelt waarmee het geluidsoverlast kan worden aangetoond. Ook in een eventuele rechtszaak is dit rapport noodzakelijk om aan te kunnen tonen dat bijvoorbeeld het ontbinden van het huurcontract geldig is.