Oorzaken van problemen met de boekhouding bij ondernemers

//Oorzaken van problemen met de boekhouding bij ondernemers

Het correct bijhouden van de boekhouding vormt een van de grootste uitdagingen voor ondernemers. Er zijn verschillende redenen hiervoor te benoemen. Daarnaast zijn er ook een aantal eenvoudige oplossingen om dit soort problemen uit de weg te gaan. Er kan immers gekozen worden om gebruik te maken van de diensten van een administratiekantoor. Hiermee lijkt een extra kostenpost gecreëerd te worden maar de praktijk bewijst dat er sprake is van het tegendeel.

Waarom veel ondernemers problemen hebben met het bijhouden van de boekhouding

Het is goed te verklaren waarom veel ondernemers problemen hebben met het bijhouden van de boekhouding. Het bijhouden van deze administratie is vaak tijdrovend en vraagt veel specialistische kennis. Dit komt omdat veel ondernemers het bijhouden van de bedrijfsadministratie zien als noodzakelijke activiteit en zeker niet als primaire taak. Het feit dat het bijhouden van de administratie geen directe opbrengst genereert versterkt deze gedachtegang. Veel ondernemers kiezen ervoor om de boekhouding er “snel tussendoor” uit te voeren waardoor er een grotere kans op het maken van fouten die letterlijk kostbare gevolgen kunnen hebben!

Een andere reden waarom veel ondernemers problemen hebben met het bijhouden van de boekhouding is het gebrek aan kennis. Veel ondernemers zijn gespecialiseerd in hun specifieke vakgebied en ervaren de financiële kant van het ondernemerschap als groot struikelblok omdat het eenvoudigweg aan de benodigde kennis ontbreekt. De sterk aan verandering onderhevige fiscale regels dragen hier niet aan bij. Het is voor veel ondernemers een onmogelijke taak om deze regels bij te houden.

Eenvoudige optie om boekhoudkundige problemen weg te nemen

De meest eenvoudige optie om boekhoudkundige problemen weg te nemen, is door deze taak te delegeren aan een administratiekantoor. Hoewel dit in eerste instantie lijkt op het creëren van een extra kostenpost, zal in de praktijk al snel blijken dat het tegendeel het geval is. Als er bijvoorbeeld een keuze gemaakt wordt om gebruik te maken van de diensten van Stolwijk Accountants, wordt de ondernemer gekoppeld aan een vaste financieel specialist die in de directe omgeving van het betreffende bedrijf werkzaam is. Hiermee wordt een oplossing op maat aangeboden. Deze expert kan de volledige financiële administratie inclusief de belastingtechnische zaken uit handen nemen. Daarnaast kunnen  ondernemers bij deze persoon terecht voor de advisering over specifieke zaken zoals de loonadministratie en pensioenen. Tot slot heeft deze constructie als voordeel dat een vaste financieel specialist een proactieve houding kan aannemen en in staat is om ondernemers te attenderen op eventuele kansen op de markt. Op deze manier verdient een boekhouder zichzelf terug en is er zeker geen sprake van een kostenpost maar eerder van een nuttige investering.