Met een verhuurhypotheek rendement maken

//Met een verhuurhypotheek rendement maken

Steeds meer mensen met een vermogen overwegen een tweede woning. De woning is dan niet bedoeld als vakantiewoning, maar louter om economische redenen. Ze willen met de huuropbrengsten van de woning rendement maken. In deze tijd, waar spaarrente een negatief rendement oplevert, is een beleggingswoning mogelijk een alternatief.

Geen rendement bij sparen

Sinds enkele maanden is er bij vrijwel iedere bank een negatieve rente ingevoerd bij spaarders met een saldo meer dan €100.000 of €150.000. De boeterente bedraagt zo’n 0,5 procent. Er wordt geen spaarrente meer betaald over het spaartegoed wat vrijgesteld is van de boeterente. De spaarrente was overigens al jarenlang erg laag, waarbij gesteld kan worden dat de inflatie een stuk hoger was. In feite is er al lange tijd geen sprake van een rendement op sparen.

Rendement op woningen

Een woning kopen voor de verhuur is dikwijls alleen mogelijk met een verhuurhypotheek, ook wel vastgoedhypotheek genoemd. Er zijn verschillende hypotheekverstrekkers die de mogelijkheid bieden om een woning bedoeld voor de verhuur deels te financieren. Er is wel eigen kapitaal nodig, want de hypotheek bedraagt bij veel geldschieters maximaal 70 procent van de onroerend goed waarde. Het betreft dan de getaxeerde waarde van een woning in verhuurde staat.

Eigen geld

Bij een verhuurwoning is eigen geld nodig om het pand te kopen. Dit geldt voor het onroerend goed, maar ook voor de incidentele kosten zoals overdrachtsbelasting, taxatiekosten, bankkosten en notariskosten. De overdrachtsbelasting is recentelijk verhoogd naar 8 procent en is hierdoor de grootste kostenpost. Het eigen geld kan gefinancierd worden door het spaartegoed aan te spreken. Een andere manier is door het herfinancieren van de woning die zelf bewoond wordt.

Rendement

Het gemiddeld rendement bij commerciële verhuur wordt geschat op 4 tot 6 procent van de WOZ-waarde. Dit rendement is exclusief de rente die betaald moet worden voor de hypotheek. De belastingheffing gebeurt volgens box 3 op basis van het netto vermogen. Dit is de waarde van het pand minus de verhuurhypotheek. De rente op de hypotheek is dus niet aftrekbaar zoals wel het geval is bij de hypotheek op de eigen woning. Naast het direct rendement is er ook kans op een indirect rendement. Het onroerend goed kan namelijk meer waard worden.